tomasz@filipek:~$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x. 2 tfilipek tfilipek 73 May 15 14:40 .
drwx------. 3 tfilipek tfilipek 103 May 15 14:40 ..
-rw-r--r--. 1 root   root   430 May 15 14:40 01-index
-rw-r--r--. 1 root   root   19 May 15 14:40 02-o_mnie
-rw-r--r--. 1 root   root   228 May 15 14:40 03-kontakt
-rw-r--r--. 1 root   root   25 May 15 14:40 04-linki

tomasz@filipek:~$ cat 01-index

  ___ _ _ _       _    _     ___   
  / __|_) |(_)      | |   (_)    / __)   
 _| |__ _| | _ ____ _____| | _  _ ____ _| |__ ___ 
(_  __) | || | _ \| ___ | |_/ ) | | _ (_  __) _ \ 
 | | | | || | |_| | ____| _ ( _| | | | || | | |_| |
 |_| |_|\_)_| __/|_____)_| \_|_)_|_| |_||_| \___/ 
       |_|                   

Witam na mojej skromnej stronie domowej :>
-----------------------------------------------------------------------
Powered by VIM